Фінансовий облік

Структура навчальної дисципліни "Фінансовий облік"

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
2 курс навчання
Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів та розрахунків
Тема 1. Міжнародні принципи та організації бухгалтерського обліку за національними стандартами
6
2
-


4
Тема 2. Облік грошових коштів
14
4
6


4
Тема 3. Облік розрахункових операцій та інших активів
14
4
6


4
Разом за змістовим модулем 1
34
10
12


12
Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей
Тема 4. Облік товарно-матеріальних цінностей
14
4
6


4
Тема 5. Облік інвестицій
10
2
4


4
Тема 6. Склад і облік необоротних активів
14
4
4


6
Разом за змістовим модулем 2
38
10
14


14
Змістовий модуль 3. Облік зобов’язань
Тема 7. Облік зобов'язань
14
4
4


6
Тема 8. Облік праці і заробітної плати
16
6
6


4
Тема 9. Облік витрат за елементами
4
2
-


2
Тема 10. Облік витрат за видами діяльності
12
2
4


6
Тема 11. Принципи і методи калькуляції за галузями виробництва
10
2
4


4
Разом за змістовим модулем 3
56
16
18


22
Разом за 2 курс
128
36
44


48
3 курс навчання
Змістовий модуль 4. Облік доходів і фінансових результатів та власного капіталу
Тема 12. Облік доходів і фінансових результатів
12
4
4


4
Тема 13. Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
12
2
4


6
Тема 14. Особливості обліку операцій у різних типах організацій
8
2
-


6
Тема 15. Бухгалтерська фінансова звітність
10
2
4


4
Разом за змістовим модулем 4
42
10
12


20
Усього годин
170
46
56


68


Немає коментарів:

Дописати коментар