неділя, 15 січня 2017 р.

Презентація до лекції 2.1. Облік касових операцій

Лекція 2.1. Облік касових операцій

ТЕМА 2.1: ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

План
1.Порядок ведення касових операцій
2. Документальне оформлення касових операцій.
3. Синтетичний облік касових операцій.

1. Порядок ведення касових операцій.
 Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних, депозитних та інших рахунках у банках.

субота, 14 січня 2017 р.

Лекція 1.

ТЕМА 1: МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ


 План
1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
2. Нормативне забезпечення організації  ведення обліку
3. Формування облікової політики підприємства
4. Планування та організація роботи облікового апарату

1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
Основним нормативним документом, що визначає сутність, завдання та організацію бухгалтерського обліку в Україні є Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.