вівторок, 6 червня 2017 р.

Презентація до теми 8. Облік праці та її оплати

Тема 8. Облік праці та її оплати

ТЕМА 8. ОБЛІК  ПРАЦІ   ТА ЇЇ    ОПЛАТИ

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
2. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці.
3. Порядок нарахування відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності.
4. Утримання із оплати праці.
5. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати.
6. Синтетичний  та  аналітичний  облік  розрахунків за  страхуванням.

1. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.
Основними нормативно-правовими документами, які визначають економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах є Закон України "Про оплату праці" №108/95 -ВР від 24.03.1995 року, Кодекс законів про працю.
Законом визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

понеділок, 5 червня 2017 р.

Презентація до теми 7. Облік зобов'язань

Тема 7. Облік зобов’язань

ТЕМА 7: Облік зобов’язань
1. Сутність і класифікація зобов’язань
2. Облік розрахунків за кредитами
3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4. Облік розрахунків за податками і платежами
5. Облік інших поточних зобов’язань
6. Облік довгострокових зобов’язань

1. Сутність і класифікація зобов’язань
Методологічні засади обліку зобов’язань визначає П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Відповідно до нього, зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникає
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють економічні вигоди.