неділя, 19 лютого 2017 р.

Лекція 2.2: ОБЛІК КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКАХ
1.Облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення.
2. Синтетичний облік операцій по рахунках в банку
3.Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті
4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках

1.Облік операцій на рахунках в банку, їх документальне оформлення.
Для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків підприємства та інші суб’єкти підприємницької діяльності відкривають рахунки в банках.
У процесі відкриття рахунків клієнтам банки керуються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 12.11.2003  N 492.
Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку (за вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у безготівковій формі.