неділя, 21 травня 2017 р.

Презентація до теми 6. Облік необоротних активів

Тема 6. Облік необоротних активів

ТЕМА 6:ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
2. Облік руху  основних засобів.
3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
4. Облік амортизації

1. Економічний зміст та класифікація необоротних активів.
Засоби праці беруть участь у виробництві протягом кілька років, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і фізичні властивості. Вони зношуються поступово, а отже переносять свою вартість на виробництво продукції частинами.
П(С)БО № 7 «Основні засоби» містить таке визначення основних засобів:
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (операційного циклу, якщо він довший за рік).

Презентація до теми 5.2. "Облік капітальних інвестицій "