субота, 11 березня 2017 р.

Тести до теми 3. Облік розрахункових операцій

Презентація до теми 3. Облік розрахункових операцій

Тема 3. Облік розрахункових операцій

Тема 3: ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Визначення та види дебіторської заборгованості
2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками та сумнівних боргів
3. Облік розрахунків з різними дебіторами
4. Облік розрахунків з підзвітними особами

1. Визначення та види дебіторської заборгованості
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
Згідно з П(С)БО 10 дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх ек­вівалентів або інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Тести до теми 2.2 Облік коштів на рахунках в банку